About Me

My photo
Belgium
Begin 2005 vroegen wij ons af: Doen we het of doen we het niet? Dat werd dus ook de eerste titel van dit blog. En we besloten dat we het wilden doen: verhuizen naar Amerika. Via het bedrijf waar mijn man voor werkt. Maar veel gepalaver en enkele reorganisaties verder, zitten we nog steeds in Belgie. We geven de moed niet op, doen ondertussen ook mee aan de Green Card Lotery, en wachten... Vandaar ook dat ik eind februari 2008, meer dan 3 jaar later, dit blog een nieuwe titel gaf: Quiévrain: wachten. De uitleg waarom staat in mijn posting van 28 februari 2008... Wanneer kunnen we gelost worden?

Thursday, October 20, 2005

Slechte scoreOei, was dat even schrikken toen ik daarnet in de persberichten van Belga keek…
Dat Amerika een loopje neemt met het milieu, daar waren we allemaal al heel lang achter. En regelmatig wordt er hier in dit land een bestraffend vingertje bovengehaald dat richting VS wijst als het daar over gaat.
Maar jee oh jee, wat lezen we dan vandaag?!:


België haalt tweede slechtste milieuscore na VS
België haalt de op een na slechtste milieuscore van de belangrijkste 30 industrielanden. Enkel de VS doen nog slechter. België staat zelfs laatste voor houtkap, natuurgebieden en de druk van de veestapel. Voor hernieuwbare energie en het gebruik van pesticiden haalt België de op twee na slechtste score. Positief is dat slechts één land meer afval recycleert.
Dat blijkt uit een studie van de Simon Fraser University en de milieuorganisatie David Suzuki Foundation. De rangschikking is gebaseerd op 29 milieucriteria, waarvan de cijfers verzameld werden door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de club van de belangrijkste 30 industrielanden.De studie keek onder meer naar de energie- en waterconsumptie per hoofd, de efficiëntie van het energiegebruik, het aandeel van duurzame energie, de CO2-uitstoot, de productie van (nucleair) afval per hoofd, de recyclagegraad, het gebruik van pesticiden en meststoffen, de omvang van het natuurgebied en de veestapel.Turkije bekleedt de eerste plaats, Polen de vierde en Slovakije de vijfde. Zij danken hun goede score aan hun relatief zwak ontwikkelde economieën, waardoor zij weinig grondstoffen gebruiken of vervuilen. De bijzonder slechte prestatie van België ligt in de lijn van andere rapporten.
sdg (belga/De Tijd)20/10/2005

2 comments:

Annemiek said...

Uhoh! Da's niet goed :-(
Nu maar met z'n allen er wat aan doen.

annelies said...

Inderdaad, dat de Belgen die zo kritisch zijn over Amerika dat maar eens lezen!