About Me

My photo
Belgium
Begin 2005 vroegen wij ons af: Doen we het of doen we het niet? Dat werd dus ook de eerste titel van dit blog. En we besloten dat we het wilden doen: verhuizen naar Amerika. Via het bedrijf waar mijn man voor werkt. Maar veel gepalaver en enkele reorganisaties verder, zitten we nog steeds in Belgie. We geven de moed niet op, doen ondertussen ook mee aan de Green Card Lotery, en wachten... Vandaar ook dat ik eind februari 2008, meer dan 3 jaar later, dit blog een nieuwe titel gaf: Quiévrain: wachten. De uitleg waarom staat in mijn posting van 28 februari 2008... Wanneer kunnen we gelost worden?

Monday, August 29, 2005

Tropische wervelstormen: de indeling van Saffir-SimpsonWat de schaal van Richter is voor aardschokken, is de schaal van Saffir-Simpson voor tropische wervelstormen.
De schaal van Saffir-Simpson baseert zich in hoofdzaak op de gehaalde windsnelheden, en maakt dus een indeling in 5 categorieën.

Categorie 1: windsnelheid van 119 tot 153 km/u. Gewone gebouwen lopen nauwelijks schade op, maar alles wat niet vast zit loopt al gevaar.

Categorie 2: windsnelheid van 154 tot 177 km/u. Daken, deuren en ramen van gebouwen kunnen schade oplopen, bomen worden ontworteld.

Categorie 3: windsnelheid van 178 tot 209 km/u. Industriële panden en kleine huizen lopen schade op. Overstromingen tot 13 km landinwaarts van gebieden die lager liggen dan 2 meter boven de zeespiegel.

Categorie 4: windsnelheid van 210 tot 249 km/u. Zware schade aan deuren en ramen van gebouwen, alles wat niet verankerd werd, wordt weggeblazen. Gebieden die lager dan 3 meter boven de zeespiegel liggen kunnen tot 10 km van de kust overstroomd worden.

Categorie 5: windsnelheid van meer dan 250 km/u. Daken van meeste huizen en industriële panden worden verwoest. Prefabgebouwen worden met grond gelijk gemaakt. Zware schade aan deuren en ramen. Overstromingen van gebieden die lager dan 5 meter boven de zeespiegel liggen en tot 500 meter van de kustlijn.


Meer info ook nog op:
http://rst.gsfc.nasa.gov/Sect14/Sect14_1d.html

No comments: