About Me

My photo
Belgium
Begin 2005 vroegen wij ons af: Doen we het of doen we het niet? Dat werd dus ook de eerste titel van dit blog. En we besloten dat we het wilden doen: verhuizen naar Amerika. Via het bedrijf waar mijn man voor werkt. Maar veel gepalaver en enkele reorganisaties verder, zitten we nog steeds in Belgie. We geven de moed niet op, doen ondertussen ook mee aan de Green Card Lotery, en wachten... Vandaar ook dat ik eind februari 2008, meer dan 3 jaar later, dit blog een nieuwe titel gaf: Quiévrain: wachten. De uitleg waarom staat in mijn posting van 28 februari 2008... Wanneer kunnen we gelost worden?

Monday, August 08, 2005

Sociale Zekerheid en Ziektekosten in de V.S.


Naar aanleiding van een stukje dat ik zag staan op de website van Radio Vlaanderen Internationaal :
http://tinyurl.com/apztx (volledig adres: zie onderaan deze posting), zou ik hier vandaag eens wat aandacht willen besteden aan het onderwerp 'Sociale Zekerheid en Ziektekosten in de Verenigde Staten'.

Als je (voor een aantal jaren) naar de V.S. verhuisd, dan zijn er heel wat dingen waar je bij stil moet staan. Een heel belangrijk punt daarbij is ook je Sociale Zekerheid. We leven nou eenmaal in een land dat legio voorzieningen heeft!


Zo lang je hier in België woont en werkt, ben je via het RIZIV (RijksInstituut voor Ziekte- en InvaliditeitsVerzekering, http://inami.fgov.be/) verzekerd voor
- je medische kosten (tussenkomst als je naar de dokter, apotheker of het ziekenhuis moet)
- je pensioen
- arbeidsongeschiktheid (tijdelijk bij ziekte, of langdurig bij invaliditeit)
- levensverzekering
Wil je je van deze rechten nog verzekerd zien in de VS, dan moet je actie ondernemen!

Als Belg kan je dan beroep doen op het DOSZ (Dienst Overzeese Sociale Zaken, http://www.belgium.be/eportal/application?languageParameter=nl&pageid=contentPage&docId=2914)
Mits bijbetaling zorgen zij er voor dat bijvoorbeeld je pensioenrechten behouden blijven, en dat er een tussenkomst is bij medische kosten. Nadeel is wel dat je zelf 25% van deze medische kosten moet betalen, en in zo’n duur land als de VS is zelfs 25% al heel wat!
Daarom wordt ook aangeraden om een bijkomende privé-verzekering te nemen, die dan ook die resterende kosten dekt.
Binnen die privé-verzekering kan je natuurlijk zo ver gaan als je zelf wenst te gaan, zo lang je maar betaalt! Meer info daarover kan je bijvoorbeeld vinden op
http://www.vanbreda-international.be/.

Specifiek voor de expats heeft Vanbreda het product ‘Expatplus’. Meer info daarover kan je vinden op een aparte website: www.expatplus.com

Bericht op Radio Vlaanderen Internationaal:
http://www.rvi.be/rvi_master/insite/rvi_insite_soczekerheid/index.shtml

No comments: