About Me

My photo
Belgium
Begin 2005 vroegen wij ons af: Doen we het of doen we het niet? Dat werd dus ook de eerste titel van dit blog. En we besloten dat we het wilden doen: verhuizen naar Amerika. Via het bedrijf waar mijn man voor werkt. Maar veel gepalaver en enkele reorganisaties verder, zitten we nog steeds in Belgie. We geven de moed niet op, doen ondertussen ook mee aan de Green Card Lotery, en wachten... Vandaar ook dat ik eind februari 2008, meer dan 3 jaar later, dit blog een nieuwe titel gaf: Quiévrain: wachten. De uitleg waarom staat in mijn posting van 28 februari 2008... Wanneer kunnen we gelost worden?

Friday, August 19, 2005

Dr. Julian StanleyHet is de droom van onze studiegroep om een zeer waardevol én nuttig Amerikaans document vertaald en uitgegeven te krijgen in het Nederlands.
Het werk is genaamd “A Nation Deceived: How Schools Hold Back America’s Brightest Students”, en is gratis te downloaden op
http://nationdeceived.org/

Wie meer leest rond dit topic komt onvermijdelijk de naam tegen van Dr. Julian Stanley. En alhoewel Dr. Julian Stanley voor de meesten onder jullie een onbekende zal zijn, wil ik hier toch even stilstaan bij het feit dat hij vorige week, op 12 augustus, overleden is.
Dr. Stanley is zeer betekenisvol geweest in het leven van heel wat Amerikaanse jongeren, in die zin dat hij er voor gezorgd heeft dat ze de mogelijkheid gekregen hebben om een doorgaande lijn in hun cognitieve ontwikkeling door te maken. Hij is diegene die er voor gezorgd heeft dat heel wat universiteiten jonge studenten toegelaten hebben, omdat zij dankzij hun intellectuele capaciteiten versneld door het schoolcurriculum gegaan zijn.
Hij pleitte ervoor dat deze kinderen zich niet nodeloos moesten zitten vervelen op de schoolbanken (en alzo dikwijls schoolmoe afhaakten), maar dat ze zich verder zouden kunnen ontplooien in één of meerdere vakken, door vervroegd aan hun hoger onderwijs te kunnen beginnen.
Hij lag mee aan de basis van de talent searches’ door middel van above-grade-level standardized testing (SAT) en hij lag aan de wieg van summer classes voor talentvolle leerlingen.

In 1979 werd het CTY (Center for Talented Youth) opgericht aan de Johns Hopkins University, o.b.v. Dr. Stanleys talent search model. Gelijkaardige programma’s werden ook opgericht aan de Duke University, Northwestern University, University of Denver, tot zelfs in Ierland en Spanje toe! In 2005 hadden er reeds meer dan 200 000 studenten dankbaar gebruik van gemaakt.

Dr. Stanley’s oorspronkelijke onderzoeksprogramma, de Study of Mathematically Precocious Youth, kreeg een nieuwe naam in juni 2005: Julian C. Stanley Study of Exceptional Talent.
Het programma richt zich tot scholieren die voor ze 13 jaar zijn hogere scores halen dan 700 op wiskundige of verbale testen van de SAT. Het staat hen bij met raad en daad en men kan er de steun en begeleiding krijgen van een mentor.

Tijdens zijn succesvolle carrière schreef Dr. Julian Stanley 19 boeken en meer dan 500 wetenschappelijke artikels, waaronder:
Five Years of Early Entrants: Predicting Successful Achievement in College
http://www.gt-cybersource.org/Record.aspx?NavID=2_0&rid=11369
Helping Students Learn What They Don’t Already Know
http://www.gt-cybersource.org/Record.aspx?NavID=2_0&rid=10588%20
Inequity in Equity: How “Equity” Can Lead to Inequity for High-Potential Students
http://www.vanderbilt.edu/Peabody/SMPY/InequityInEquity.pdf
A Look Back at Educational Non-Acceleration: An International Tragedy
http://www.gt-cybersource.org/Record.aspx?NavID=2_0&rid=11451

Een in memorian kan je vinden op
http://www.nytimes.com/2005/08/15/national/15stanley.html

Er is nog een hele weg te gaan, maar dankzij mensen als Dr. Julian Stanley ligt er al een heel stuk van de weg, en kunnen diegenen die verder aan de weg willen timmeren zich gesteund weten.

No comments: