About Me

My photo
Belgium
Begin 2005 vroegen wij ons af: Doen we het of doen we het niet? Dat werd dus ook de eerste titel van dit blog. En we besloten dat we het wilden doen: verhuizen naar Amerika. Via het bedrijf waar mijn man voor werkt. Maar veel gepalaver en enkele reorganisaties verder, zitten we nog steeds in Belgie. We geven de moed niet op, doen ondertussen ook mee aan de Green Card Lotery, en wachten... Vandaar ook dat ik eind februari 2008, meer dan 3 jaar later, dit blog een nieuwe titel gaf: Quiévrain: wachten. De uitleg waarom staat in mijn posting van 28 februari 2008... Wanneer kunnen we gelost worden?

Thursday, May 17, 2007

Dubbele nationaliteit is vanaf 9 juni mogelijk!!!

Via Vlamingen in de Wereld kreeg ik deze ochtend dit bericht in mijn mailbox:

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket


Beste langenoot in het buitenland, Na vele jaren argumenteren achter de schermen zijn de Stichting Vlamingen in de Wereld en Union Francophone des Belges à l'Etranger heel erg opgetogen met het opheffen van de wet inzake het verbod op de dubbele nationaliteit. Het dossier kwam in een stroomversnelling na een gemeenschappelijk seminarie op 9 mei 2005 in Brussel. De nieuwe wetgeving omtrent de ‘dubbele nationaliteit’ wordt nog deze legislatuur van kracht. Op 9 juni 2007, daags voor de federale verkiezingen, treedt het Koninklijk Besluit in werking. Een Belg die een buitenlandse nationaliteit aanneemt, behoudt binnenkort dus zijn Belgische nationaliteit. Tot nu raakte hij dit dus kwijt. De wet geldt voor alle landen, behalve voor tien Europese lidstaten. Dat laatste is een gevolg van het Verdrag van Straatsburg van 6 mei 1963, waarin bepaald werd dat iedere persoon bij voorkeur slechts één nationaliteit mocht hebben. Vele staten zegden dit verdrag intussen op. Laatst nog gaf Luxemburg te kennen ervan af te willen. Het Verdrag verdwijnt echter pas effectief als alle staten het officieel opzeggen. Daarom kunnen Belgen die Brit, Deen, Fransman, Ier, Italiaan, Luxemburger, Nederlander, Noor, Oostenrijker of Spanjaard willen worden, nog geen dubbele nationaliteit bekomen. Wie Chinees, Amerikaan of Australiër wordt of gelijk welke andere nationaliteit aanneemt, uitgezonderd de hoger vernoemde, blijft vanaf 9 juni ook gewoon Belg. Meer concrete informatie mag u weldra verwachten.Blij u dit heuglijke nieuws te kunnen melden, groeten wij u,
Walter M. Thiebaut, Voorzitter
Lidi Van Gool, Directeur

Dat vind ik heel goed nieuws! Als je als Belg voor lange tijd in het buitenland woont, dan is het soms handiger om die nationaliteit aan te nemen omdat je dan goedkopere leningen krijgt, studiefinanciering in dat land kan genieten, de administratie van bepaalde dingen gewoon veel handiger wordt, enz. Tot nu toe was dat een probleem, want als jij na x-aantal jaren terug wou keren naar België... dan kon dat allemaal niet meer zo simpel, want je was geen Belg meer. Kwam je dan van binnen een land in de EU, dan was er niks aan de hand. Maar je zal inderdaad maar jaren gaan werken zijn in Amerika, Australië of Azie...

Nu viel dat met Amerika altijd wel te omzeilen, mits je weer door een lange 'leidensweg' wou gaan: je kan aantonen dat de Amerikaanse nationaliteit geen 'volle' nationaliteit is. Dat wil zeggen: als jij als buitenlander die nationaliteit aanneemt, dan heb je toch niet dezelfde rechten als iemand die van geboorte uit Amerikaan is. Je kan dan bijvoorbeeld bepaalde hoge functies in het leger niet opnemen, en je kan ook geen president worden. Op basis daarvan kan je dus gaan betwisten dat je de Belgische nationaliteit kwijt bent gespeeld, maar dat is nu dus niet meer nodig.

3 comments:

Anonymous said...

Ja, 'k heb het net ook gelezen in de Standaard weblog En Nu Even Elders. Ik denk niet dat wij ooit Amerikaan zullen worden, maar je weet het nooit. Wij blijven hier waarschijnlijk nog een 2-tal jaar en dan? Het is dan toch wel goed om dit te weten.

Groetjes,

Hilde
www.hilde.verenigdestaten.info

Annemiek said...

Dat maakt het dan wat gemakkelijker. Wat minder bureaucratische rompslomp is alleen maar toe te juichen.

Dizzymisslizzy said...

Mooi dat het mogelijk is. Misschien moeten ze ook wel, omdat het in andere landen in Europa wel kan en ze het gelijk willen trekken. Ik zou toch ook niet graag de nationaliteit van mijn geboorteland op willen geven. Zeker niet als je voor een periode in het buitenland werkt en toch weer terug wil.