About Me

My photo
Belgium
Begin 2005 vroegen wij ons af: Doen we het of doen we het niet? Dat werd dus ook de eerste titel van dit blog. En we besloten dat we het wilden doen: verhuizen naar Amerika. Via het bedrijf waar mijn man voor werkt. Maar veel gepalaver en enkele reorganisaties verder, zitten we nog steeds in Belgie. We geven de moed niet op, doen ondertussen ook mee aan de Green Card Lotery, en wachten... Vandaar ook dat ik eind februari 2008, meer dan 3 jaar later, dit blog een nieuwe titel gaf: Quiévrain: wachten. De uitleg waarom staat in mijn posting van 28 februari 2008... Wanneer kunnen we gelost worden?

Friday, September 23, 2005

Wie geeft orkanen hun naam?

Gedurende honderden jaren kregen orkanen in het Caribische gebied de naam van de heilige die op die dag herdacht werd. De Australische meteoroloog Clement Wragge kwam aan het einde van de 19de eeuw op het idee om vrouwennamen te gebruiken om stormen te benoemen. Vanaf 1953 benoemden meteorologen systematisch stormen met korte en gemakkelijk uit te spreken vrouwennamen. Deze praktijk stootte op hevig protest van feministen in de jaren 70, zodat tropische stormen vanaf 1979 afwisselend een mannen- en vrouwennaam kregen. Het is de Wereld Metereologische Organisatie (WMO) die de namen van tropische stormen opstelt. Voor Atlantische stormen bestaan er zes alfabetische naamlijsten, die een rotatiesysteem volgen. Om de zes jaar duiken dezelfde namen voor tropische stormen dus weer op. Maar orkanen die een erg hoge tol eisen worden van de namenlijst geschrapt en vervangen door een naam met eenzelfde beginletter. Zo zal de naam Katrina allicht niet meer gebruikt worden, maar over zes jaar vervangen worden door een andere vrouwennaam. Op de alfabetische namenlijst van de WMO staan geen 26, maar slechts 21 mannen- en vrouwennamen. De beginletters Q, U, X, Y en Z werden niet opgenomen omdat deze tot moeilijk uitspreekbare namen zouden leiden. Als er in een seizoen meer dan 21 tropische stormen opduiken, gebruikt de WMO ter benaming van de volgende stormen de letters van het Griekse alfabet (alfa, bèta, gamma...).

Ondertussen is Rita van een categorie 5 terug afgezwakt naar een categorie 4 (240 km/uur), en kregen 1.3 miljoen mensen in Texax en Louisiana het bevel tot evacuatie.
Zaterdag komt de orkaan waarschijnlijk aan land.

No comments: