About Me

My photo
Belgium
Begin 2005 vroegen wij ons af: Doen we het of doen we het niet? Dat werd dus ook de eerste titel van dit blog. En we besloten dat we het wilden doen: verhuizen naar Amerika. Via het bedrijf waar mijn man voor werkt. Maar veel gepalaver en enkele reorganisaties verder, zitten we nog steeds in Belgie. We geven de moed niet op, doen ondertussen ook mee aan de Green Card Lotery, en wachten... Vandaar ook dat ik eind februari 2008, meer dan 3 jaar later, dit blog een nieuwe titel gaf: Quiévrain: wachten. De uitleg waarom staat in mijn posting van 28 februari 2008... Wanneer kunnen we gelost worden?

Thursday, July 28, 2005

Over wonen bij minimumverdieners...


Volgens ‘Myths and Facts about Homelessness’, een rapport van de National Coalition for the Homeless uit 1997, heeft bijna 1/5 van alle daklozen (in 29 Amerikaanse steden) een fulltime of een parttime baan.

De laatste jaren is in de VS het aantal betaalbare huurwoningen gestaag afgenomen. Waren er in 1991 nog 47 betaalbare huurwoningen op de 100 beneden-modale huishoudens, in 1994 waren er dat nog maar 36. (‘Rental Housing assistence – The worsening crisis: a report to congress on worst-case housing needs’, Housing and Urban Development Department, maart 2000)

Steeds meer arme mensen wonen noodgedwongen in motels. Het staat vast dat veel meer mensen in motels wonen dan uit de tellingen blijkt, want motelhouders werken vaak niet mee aan de volkstelling, en de betrokkenen zelf komen er dikwijls ook niet graag voor uit dat ze met 4 op één kamer wonen.

Tot het in 1997 op last van de brandweer werd gesloten, kon het Parkway Motel in het zuiden van Maryland bogen op blootliggende elektriciteitsdraden, gaten in de kamerdeuren en rioolwater op de badkamervloeren. Dit motel kostte toen toch nog 20 dollar per dag! (Tod Shields, ‘Charles Cracks Down on Dilapidated Motels’, Washington Post, 20 april 1997).

Eigenlijk wordt meestal pas van een ‘betaalbare huur’ gesproken als die niet hoger is dan 30% van het inkomen. Volgens de woningmarktexpert Peter Dreier is 59% van de huurders uit de laagste inkomensgroepen, in totaal zo’n 4.4 miljoen huishoudens, meer dan 50% van het inkomen kwijt aan onderdak. (‘Why America’s Workers Can’t Pay the Rent’, Dissent, zomer 2000, p. 38-44)
Bij een onderzoek onder 44.461 huishoudens in 1996 en 1997 zei 28% van de ouders met een inkomen tot 2x het bestaansminimum (dus minder dan 30,000 dollar per jaar) problemen te hebben met het betalen van de huur, hypotheek of energierekening (‘Welfare Refom Network News 1:2, maart 1999, Institure for Women’s Policy Research, Washington D.C.).


Uit: “De achterkant van de Amerikaanse Droom”, van Barbara Ehrenreich. Uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen, 2005.
ISBN 90 450 0899 8

4 comments:

Petra said...

Moet eerlijk zeggen dat ik hier de huren ook behoorlijk hoog vind. Voor een doorsnee appartementje betaal je hier $850,00 per maand. En dan heb je niks bijzonders hoor. Voor een vrijstaand huis met garage ben je al snel $ 1300,- pm kwijt. Behoorlijk prijzig allemaal. En dan te bedenken dat je gas water en licht er nog bij komt.
Groetjes Petra

@nn said...

Bedenk dan wat je betaald in California aan een huis waar je met 5 kinderen confortabel kunt wonen, dan schommel je al gauw rond de $4000 en dan hebben ze nog niet allemaal een eigen kamer en een tuin met zwembad ook niet altijd.

Marjon said...

Het eerste dat ik dacht, is dat het ook overal hetzelfde lijkt te gaan en dat ik dat niet begrijp. HEt is ook hier in Nederland een probleem om in het goedkope/betaalbare segment een huis te huren, dus heeft de overheid besloten om die huizen te slopen en er duurdere huizen voor in de plaats te bouwen. Dat zou dan de doorstroming moeten bevorderen. Het zou mij juist logischer lijken om meer goedkope huizen te bouwen, daar is immers een gebrek aan...
En blijkbaar is het in Amerika al niet anders. Triest...

Annemiek said...

Hier in Ithaca zelf zijn de huren ook hoog, hoe verder je van de stad zit, hoe goedkoper. Voor een huis $700-$1200. Nog lang niet zo hoog als Californie, maar toch hoog genoeg.
Een paar jaar geleden zijn er goedkopere apartementen complexen bijgekomen. Ze zien er mooi uit, en ik heb eens op hun website gekeken; om erin te komen mag je maximale inkomen $20.000 zijn en de maximale huur is 30% van het inkomen als je minder verdient. Er is wel een wachtlijst voor deze apartementen.
Trouwens, ik zag dit boek deze week ook genoemd in een ingezonden brief in de krant, en heb het gehaald bij de bieb. (nu ik Harry Potter uitheb kan ik eraan beginnen :-)